Цената включва всички разходи за производство. Не са включени услуги по заявка: като графичен дизайн, реални проби, бели макети и др.